Klachtafhandeling

Bent u ontevreden of heeft u een klacht? Laat het ons weten! Meningsverschillen en/of fouten zijn er om opgelost te worden. Wij kunnen hier alleen maar van leren en proberen om deze situatie in de toekomst te voorkomen. Daarom stellen wij het op prijs als u ons hierover informeert. 

 

Bespreek uw ontevredenheid het liefst persoonlijk met uw instructeur. Vaak is er een simpele oplossing en dan bieden we u die natuurlijk graag. Komt u er samen niet uit neem dan contact op met de eigenaar van de hondenschool om een officiële klacht in te dienen. 

U kunt uw klacht per mail of post versturen t.a.v. klachtafhandeling. Dit mag naar onderstaand adres. 

 

[email protected] t.a.v. klachtenafhandeling 

 

of 

 

Hondenschool op Stee 

T.a.v. klachtenafhandeling 

Oostdijk 81 

3241CN Middelharnis 

 

Zodra wij over alle gegevens beschikken gaan wij met uw klacht aan de slag en houden we u op de hoogte over de voortgang van de afwikkeling. Na ontvangst van uw klacht ontvangt u binnen drie dagen een schriftelijke ontvangstbevestiging waarin wij vermelden: 

· een korte beschrijving van uw klacht; 

· hoe en wanneer wij uw klacht onderzoeken; 

· op welke termijn u naar alle waarschijnlijkheid een antwoord kunt verwachten. 

 

De verantwoordelijkheid van de behandeling van uw klacht ligt bij de eigenaar van de hondenschool. Aan de hand van uw schrijven en het horen van de betrokkenen binnen onze organisatie vormen wij ons een zo goed mogelijk beeld van de inhoud van, en situatie rondom, de klacht. Het kan zijn dat u gevraagd wordt een nadere schriftelijke toelichting op de klacht te geven. Indien u geheel of gedeeltelijk in het gelijk wordt gesteld, wordt bekeken of een vorm van schadeloosstelling en/of andere genoegdoening op zijn plaats is. 

 

Wij streven ernaar uiterlijk binnen 2 weken na ontvangst van een klacht inhoudelijk te reageren. Indien dit niet lukt wordt u ingelicht over de reden van uitstel, en wordt een schatting gegeven binnen welke termijn er een reactie zal komen.